Studia podyplomowe online – jak wyglądają zajęcia z nauczania historii?

Nauczanie historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej to ciekawy kierunek kariery zawodowej dla pedagoga. Jak mogą wyglądać studia podyplomowe z historii?  Dlaczego warto rozwijać się w tym kierunku? Jak przedstawia się program studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe – historia

To idealny wybór dla każdego, kto lubi zarażać swoją pasją do przeszłych wydarzeń z dziejów naszego kraju. Jeśli nie posiadasz ścisłego umysłu i nie masz cierpliwości do tłumaczenia zawiłości gramatyki na lekcjach języka polskiego, warto wybrać historię. Podejść do studiów podyplomowych mogą wszyscy po studiach jednolitych magisterskich dających kwalifikacje pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela historii we wszystkich typach szkół. Dużym ułatwieniem jest także tryb studiów podyplomowych na naszej uczelni – 3 semestry historii odbywają się całkowicie online. Na koniec nie ma pracy dyplomowej, liczą się jedynie oceny uzyskane od poszczególnych wykładowców. Uzyskane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest honorowane w całym kraju.

Droga do nauczania historii

Łącznie studia podyplomowe z historii to 440 godzin zajęć online. Ten ogrom wiedzy podzielony jest na 3 semestry i dostosowany do Twojego grafiku oraz możliwości. W programie studiów znajdują się m.in. zajęcia z etyki pracy nauczyciela i podstaw dydaktyki, z technologii informacyjnych w edukacji i emisji głosu. Większość zajęć dotyczy jednak dokładnego i wciągającego zapoznania z historią. Ciekawym przedmiotem jest archeologia ziem polskim, która sięga najdalej wgłąb naszych dziejów. Tematem zajęć jest też historia średniowieczna i nowożytna do 1795 roku Polski, a także historia naszego kraju pod zaborami. Program obejmuje także okres między 1918 – 1945 i po II wojnie światowej w Rzeczypospolitej. Na studiach podyplomowych z historii można poznać najciekawsze aspekty naszych dziejów.

Zajęcia w zakresie historii powszechnej

Zdalne studia podyplomowe to jednak nie same wykłady z historii Polski. Zajęcia odbywają się też z historii powszechnej z okresu średniowiecza, nowożytności i po II wojnie światowej. Przedstawienie, jak historia nowożytna Polski przeplata się z wydarzeniami na świecie, pozwoli przyszłym studentom zrozumieć  Wszyscy uczestnicy wykładów dowiedzą się, jak sprawić, że dydaktyka historii stanie się dla uczniów inspiracją i podstawą wiedzy ogólnej. Historia świata w szkołach podstawowych rozpoczyna się na starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie, by przejść przez najważniejsze potęgi europejskie w czasach średniowiecznych. W szkole ponadpodstawowej dochodzi do tego historia największych konfliktów zbrojnych XIX i XX wieku.

Przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne

W ramach studiów podyplomowych z historii każdy uczestnik musi także zaliczyć praktyki. Podczas praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin rozłożonych na 3 semestry nauki każdy zdobywa uprawnienia niezbędne do nauczania historii. Studia podyplomowe dla nauczycieli po ukończeniu studiów wyższych stanowią wstęp do nauczania przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zdobyte kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu umożliwiają podjęcie pracy jako nauczyciel historii na terenie całego kraju.

Jak podjąć studia podyplomowe – historia?

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 dalej trwa! To dobra wiadomość dla każdego, kto już za półtora roku chce rozpocząć swoją przygodę w szkolnictwie. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na zdalne studia podyplomowe nie muszą stawiać się osobiście w siedzibie uczelni w Lublinie. Wystarczy przesłać skan najważniejszych dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe na dany kierunek
  • klauzulę RODO

Zdalne Studia podyplomowe historia to cykl kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela historii. Dlatego tak ważne jest przygotowanie pedagogiczne uzyskane na uczelni wyższej. Jak przedstawia się koszt zdobycia wykształcenia na naszych studiach podyplomowych? Trzy semestry nauki online potwierdzonej uzyskaniem certyfikatu w zawodzie to koszt 4200 złotych. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 złotych.

Posiadanie uprawnień pedagogicznych to nie wszystko!

Zastanawiasz się, w którą stronę rozwijać się po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych z pedagogiki? Studia podyplomowe online to nie tylko historia. To studia adresowane do każdego absolwenta, który planuje nauczać w szkołach ponad – i podstawowych biologii, chemii, języka polskiego, WOSu, fizyki, geografii czy matematyki. Nawet takie kierunki jak muzyka i plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i technika wymagają 3 semestrów dodatkowej nauki, by uzyskać kwalifikacje. Warto, ponieważ jako uczelnia zapraszamy do prowadzenia zajęć doświadczonych, pełnych pasji wykładowców, ekspertów w swojej dziedzinie. W procesie kształcenia np. na kierunku historia, uczestnik zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii historii. Rekrutacja trwa do 30 listopada – nie trać czasu i pierwszego semestru!