Najważniejsze postacie epoki nowożytnej

Epoka nowożytna to okres od odkrycia Ameryki do rewolucji francuskiej i choć był to bardzo krótki czas, to był to okres, w którym pojawiła się ogromna liczba wspaniałych bohaterów. Najważniejsze postacie w historii w tym okresie to.

Marcin Luter

Sprawca reformacji protestanckiej, a tym samym powodu jednego z największych starć epoki nowożytnej, będącego starciem katolików i protestantów przeciwko sobie. Jego dzieło podzieliło Europę na dwie części, dlatego możemy mówić o nim jako o jednym z najważniejszych ludzi epoki nowożytnej.

Adam Smith

Epoka nowożytna była okresem zmian w Europie, poszukiwania zróżnicowanego systemu gospodarczego, który zastąpiłby coraz bardziej zacofany feudalizm. Zgodnie ze źródłem w postaci portalu: http://www.tygodnikpolski.pl, teoria Adama Smitha próbowała to zmienić, tworząc liberalizm – system gospodarczy, w który państwo miało nie ingerować i który miał wpłynąć na wiele krajów.

Henryk VIII

Król Anglii i założyciel Kościoła Anglikańskiego, którego został głową. Jego oderwanie od tradycyjnego Kościoła i podejście do idei Lutra, spowodowane osobistymi interesami, doprowadziło do tego, że na zawsze zmienił religię Anglii, powodując wielkie zmiany w całej Europie i tworząc anglikalizm jako podstawę religijną Anglii.

Karol I Hiszpański i V Niemiecki

Król Hiszpanii i Święty Cesarz Rzymski, byli jednymi z najpotężniejszych ludzi w historii. Ich rola w walce z Lutrem i protestantami była kluczowa dla zapewnienia, że tradycyjna religia katolicka nie skończy się w południowej Europie, co doprowadzi do dziesięcioleci walki.

Filip II

Król, którego tereny uważa się za największe imperium w historii, gdyż to właśnie za jego rządów Hiszpania osiągnęła swój szczyt, dominując nad większością świata i posiadając terytoria na praktycznie każdym kontynencie. Uważa się, że to on jest odpowiedzialny za uczynienie Hiszpanii największym mocarstwem na świecie, choć za jego rządów zaczęły się pierwsze oznaki upadku imperium.

Elżbieta I

Uważana za najważniejszą królową w historii, była jedynym przywódcą zdolnym ograniczyć potęgę Hiszpanii Filipa II, pokonać Hiszpanów i powstrzymać ich ekspansję. Znienawidzona przez swoich wrogów, a kochana przez przyjaciół, zmieniła prawa gry, aby pokonać pozornie niepokonaną Hiszpanię, powodując jedne z największych upokorzeń w jej historii.

Sulejman Wspaniały

Sułtan Imperium Osmańskiego w szczytowym okresie, rządzący ponad 25 milionami ludzi. Podczas swoich rządów zdołał uczynić imperium szczytem potęgi militarnej i gospodarczej, choć jego wielkie zmiany z tradycją doprowadziły po latach do problemów, które przyniosły kres jego wielkiemu imperium.

George Washington

Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych i kluczowa postać w rewolucji narodu o niepodległość od Anglii. Jego kluczowa rola jako polityka i wojskowego w tworzeniu tego, co stanie się największym mocarstwem świata, czyni go jednym z najważniejszych ludzi epoki nowożytnej.